Groenbemesters die meetellen voor vergroening

ingevoerd op 13-07-2016

Na de oogst worden weer veel groenbemesters ingezaaid. De bodem - het belangrijkste productiemiddel van de agrariër - moet immers in topconditie blijven! Groenbemesters leveren een waardevolle bijdrage aan het in stand houden of verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en helpen aaltjes te bestrijden en stikstof vast te leggen om zo de uitspoeling te beperken.

 

Wie kiest voor 1 van de 9 GreenCover-mengsels uit de algemeen aanbevolen lijst, kan de groenbemester ook nog eens mee laten tellen voor de vergroeningspremie. Je hebt dan de zekerheid van een NAK-erkend ”GLB-ready” vergroeningsmengsel. Daarin zitten twee tot maximaal drie soorten die elkaar versterken in hun primaire teeltdoel: organische stof aanvoeren en/of aaltjes bestrijden. Met alternatieve mengsels die soms wel tot 8 verschillende soorten groenbemesters bevatten, loop je het risico juist schadelijke aaltjes aan te trekken en te vermeerderen, dus wees daar heel alert op.

 

Het GreenCover assortiment bestaat uit: Doublet Plus - Terranova Plus - Final Plus - Saloon Plus - Vitaro Plus - Silke Plus - Italiaans Plus - LG Biofum Summer - Nitrafix met de volgende soorten bladrammenas, zwaardherik, gele mosterd, Japanse haver, Italiaans raaigras, Ethiopische mosterd, bladkool en bladraap.

 

Interesse in een Green Cover GLB ready groenbemester van Limagrain? Kijk op www.vanggewas.nl of bel met Dekker in Noord-Holland (tel. 0224-561213) of stuur een e-mail naar info@dekker-meststoffen.nl.

 

 

 

Limagrain foto groenbemester vergroening Limagrain foto groenbemester vergroening